Insinööritoimisto Salminen Oy

 • Varmistamme laatutason

  Rakennustyön aikaisella valvonnalla varmistetaan sovitun laatutason saavuttaminen ja varmistetaan hankkeen sujuva eteneminen.

 • Järkevä korjaussuunnittelu

  Kaikessa korjaussuunnittelussa kantava ajatus on korjaustoimenpiteiden oikea-aikaisuus ja korjaustoimenpiteiden sovittaminen kiinteistön elinkaareen.

 • Asuntokaupan kuntotarkastukset

  Ammattitaitoisella kuntotarkastuksella pyritään varmistamaan, että kiinteistön myyjä ja ostaja tietävät minkä kuntoista rakennusta ollaan myymässä ja ostamassa.

Asuntokaupan kuntotarkastukset

Pätevän kuntotarkastajan suorittama omakotitalon tarkastus antaa puolueetonta tietoa rakennuksen kunnosta sekä korjaustarpeesta ja estää suurelta osin mahdollisia kaupan jälkeisiä riitatilanteita. Tässä työssä on ensiarvoisen tärkeää tarkastuksen tekijän ammattitaito, kokemus ja tietämys kunkin aikakauden rakennusten rakennustavasta sekä niiden riskeistä.

Rakennuttaminen ja valvonta

akennustyön aikaisella valvonnalla varmistetaan sovitun laatutason saavuttaminen ja varmistetaan hankkeen sujuva eteneminen. Ammattitaitoinen valvonta rakennustyön aikana edesauttaa kohteen valmistumista suunnitelmien ja hyvän rakentamistavan mukaisesti sekä palvelee myös tulevia asukkaita ja muita kiinteistön käyttäjiä.

Korjaussuunnittelu

Korjaussuunnittelussa pääpaino on nykyään hyvän sisäilman laadun saavuttamisella sekä energiataloudellisten ja ympäristöystävällisten vaihtoehtojen valitsemisella yhdessä luonnollisesti kohtuuhintaisen ja järkevän korjaustavan valinnan kanssa. Korjaussuunnittelijan tulee olla perillä nykyajan jatkuvasti kehittyvistä innovaatioista sekä materiaalien laajasta kirjosta ja pitkäaikaiskestävyydestä.

Rakennusalan asiantuntijapalvelua jo vuodesta 1960

Yrityksemme on perustettu alun perin jo 1960-luvulla, jolloin toimintaa harjoitimme Insinööritoimisto A. Salminen nimellä. Sukupolven varttuessa ja vaihtuessa on nimi vakiintunut Insinööritoimisto Salminen Oy :ksi.

Toiminnastamme vastaavat talonrakennustekniikan DI, rakennusterveysasiantuntija Kari Salminen, RI Jari Heinonen sekä Rkm Tuula Syrjänen.

Yrityksemme johtava ajatuksena on tarjota luotettavaa rakennusteknistä osaamista joustavasti, ilman suuren yrityksen hallinnollista ja kustannuksia lisäävää yritysrakennetta. Laajan yhteistyöverkostomme avulla pystymme hoitamaan niin suuret kuin pienetkin kohteet kokonaisvaltaisesti ja ammattitaitoisesti.

YHTEYSTIEDOT

Pereentie 27
33950 PIRKKALA

Puh. 0201279965
Gsm. 0400-929 434

etunimi.sukunimi@salminenoy.fi

Sertifikaatit ja Pätevyysluokat

 Meillä kuntotarkastuksen suorittaa AINA

 • Talonrakennustekniikan DI
 • Rakennusterveysasiantuntija RTA (VTT:n sertifikaatti)
 • Asuntokaupan kuntotarkastaja AKK (Fise Oy:n pätevyys)
 • Pätevöitynyt kosteudenmittaaja PKM
 • Talonrakennustyön valvoja (Fise Oy:n pätevyys)