Month: March 2018

rakennuttaminen valvonta

RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA

Hoidamme tarvittaessa koko korjaushankkeen projektinjohdon, rakennuttamisen ja rakennustyön aikaisen työmaavalvonnan. Vuosien mittaisen kokemuksemme korjaushankkeiden suunnittelusta, valvonnasta ja rakennuttamisesta mahdollistaa useimpien ongelmien välttämisen jo suunnittelu- ja rakennuttamisvaiheessa. Rakennuttamisessa käytämme apuna arkkitehtejä ja LVISA -tekniikkaan perehtyneitä pitkäaikaisia yhteistyökumppaneitamme. Rakennustyön aikaisella valvonnalla varmistetaan sovitun laatutason saavuttaminen ja varmistetaan hankkeen sujuva eteneminen. Korjausrakennushankkeissa tyypillisesti esiintyvä lisä- ja muutossuunnittelu liittyy …

RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA Read More »

rakennuspiirustus kattely

TOIMINTAPERIAATTEEMME

Toimintaperiaatteena yrityksellämme on henkilökohtainen ja ammattitaitoinen asiakaskunnan palvelu. Yrityksemme kaikki palvelut valvonnasta ja tarkastuksista asiantuntijalausuntoihin tekevät kovan koulutuksen sekä pitkän kokemuksen omaavat alan ammattilaiset. Emme yleensä käytä hyväksemme alihankkijoita muuten kuin laboratoriopalveluiden osalla. Näin voimme taata aina luotettavan ja ammattitaitoisen palvelun, minkä lopputuloksesta voimme olla varmoja. Usein yritykset pyrkivät työmäärän lisääntyessä laajenemaan, palkataan aliurakoitsijoita toimimaan …

TOIMINTAPERIAATTEEMME Read More »

merkkiainekokeet2

MERKKIAINEKOKEET, TIIVISTYSTARKASTUKSET

Sisäilmaongelmien yhtenä yleisimpänä syynä ovat rakenteiden ilmavuodot ja ilmavuotojen kautta tapahtuva epäpuhtauksien esim. mikrobien pääsy rakenteista sisäilmaan. Ilmavuotoja voidaan tutkia merkkiainekokeella, missä tutkittavaan tilaan, esim. asuntoon tai toimistoon tehdään alipaine ja merkkiainekaasua syötetään rakenteen sisään. Mittalaitteisto havaitsee vuotavan merkkiaineen. Laitteisto on hyvin herkkä havaitsemaan pienimmätkin vuotokohdat, joten menetelmä soveltuu hyvin vuotokohtien paikannuksiin ja tiivistyskorjausten jälkitarkistuksiin. …

MERKKIAINEKOKEET, TIIVISTYSTARKASTUKSET Read More »

Peruskuntoarviot ja kuntotutkimukset

PERUSKUNTOARVIOT Kiinteistön peruskuntoarvio on perustana kiinteistön järkevälle kunnossapitosuunnitelmalle. Kiinteistön peruskuntoarvion tavoitteena on tuottaa sen omistajalle ylläpidon suunnittelun apuvälineeksi tieto kiinteistön kunnosta. Kuntoarviossa esitetään odotettavissa olevat korjaustoimenpiteet, niiden ajankohta sekä alustavat kustannusarviot. Peruskuntoarviossa tutkitaan koko kiinteistön kaikki osa-alueet tekniseltä, energiataloudelliselta ja tarpeen mukaan myös toiminnalliselta kannalta. Peruskuntoarvion tekevät yhteistyössä rakenne-, LVI-, sähkö- ja automaatiotekniikan asiantuntijat. Kuntoarvion laatimisen …

Peruskuntoarviot ja kuntotutkimukset Read More »

sisailmatutkimukset laitteet

SISÄILMATUTKIMUKSET

Sisäilmatutkimus suoritetaan yleensä silloin, kun tiloissa oleskelevilla on normaalista poikkeavia oireita tai esimerkiksi asbesti- tai mikrobisaneeraustöiden jälkeen, jolloin varmistetaan, ettei saneerattuun tilaan tai sitä ympäröiviin tiloihin ole jäänyt sisäilmaan normaalista poikkeavia epäpuhtauksia. Huonon sisäilman taustalla voivat olla: ilmanvaihdon ongelmat rakennuksen kosteus- ja mikrobivauriot sisäilman kemialliset epäpuhtaudet allergisoivat pölyt ärsyttävät pölyt tai kuidut Sisäilmasta määritämme: Haitalliset …

SISÄILMATUTKIMUKSET Read More »

sisailmatutkimukset laitteet 2

HOMETUTKIMUKSET JA MIKROBINÄYTTEENOTOT

Homeet tarvitsevat kasvaakseen ravinteita, lämpöä ja kosteutta. Kosteus on tärkeä homeiden kasvun käynnistävä tekijä. Tutkimme mahdolliset homekasvustot ja selvitämme syyt niiden syntymiseen. Vaurion laajuus kartoitetaan silmämääräisesti ja kosteusmittauslaitteistoja apuna käyttäen. Tarvittaessa rakenteista otetaan näytteitä, jotka analysoidaan laboratoriossa. Laadimme myös tarvittavat suunnitelmat homeongelmien korjaamiseksi. Rakenteiden pinta- ja materiaalinäytteiden analysointi auttaa kunnostussuunnitelman laatimisessa. Näyte voidaan ottaa suoraan …

HOMETUTKIMUKSET JA MIKROBINÄYTTEENOTOT Read More »

kosteusmittaukset

KOSTEUSMITTAUKSET JA -KARTOITUKSET

Kosteus- ja vesivahingot aiheuttavat usein laajoja ja kalliita vahinkoja. Mikäli ongelmaan puututaan ammattimaisesti, vahingot saadaan minimoitua. Pintakosteusilmaisimella saadaan suuntaa antavia viitteitä rakenteiden kosteudesta ja ilmeisin on hyvä apuväline osaavan henkilön käyttämänä arvioimaan rakenteen mahdollinen lisätutkimustarve. Porareikämittauksilla selvitetään, varmistetaan ja tarkennetaan vahingon laajuus sekä rakenteen todelliset kosteuspitoisuudet. Mikäli näillä toimenpiteillä ei saada varmuutta vahingon laajuudesta, joudutaan …

KOSTEUSMITTAUKSET JA -KARTOITUKSET Read More »

home sweet home

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUKSET

Pientalojen ja asuntojen kuntotarkastukset liittyvät usein asuntokauppaan ja ovat tulleet ajankohtaisiksi uuden maakaaren ja sen mukana tuoman kaupanvastuun myötä. Omakotitalon myyjä saattaa olla vastuussa piilevistäkin laatuvirheistä 5 vuotta ja rivitalo- tai kerrostalo-osakkeen myyjäkin 2 vuotta. Tämän vuoksi tulisi ennen kaupantekotilaisuutta tarkistuttaa asunto ammattilaisella. Meillä kaikki kuntotarkastukset suorittaa henkilö, jolla on seuraavat koulutukset/pätevyydet: Talonrakennustekniikan DI, Asuntokaupan kuntotarkastaja AKK, …

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUKSET Read More »

neuvonta riita asioissa

NEUVONTA RIITA-ASIOISSA

Mikäli kiinteistö- tai asuntokauppojen jälkeen tulee valitettavia erimielisyyksiä myyjä- ja ostajatahojen välille, annamme neuvontaa riita-asioiden sovittelussa ja tarvittaessa ohjaamme alan parhaiden asianajajien luokse. Riita-asioiden neuvonnassa toimintamme ehdoton periaate on objektiivisuudessa ja totuudenmukaisuudessa pysyminen. Tärkeätä on olennaisten kysymysten erottamien vähemmän olennaisista ja näiden kokoaminen muotoon, joka on hahmotettavissa myös ilman rakennusteknistä koulutusta. Laaja kokemuksemme riitojen ratkaisuista …

NEUVONTA RIITA-ASIOISSA Read More »

asiantuntijalausunnot

ASIANTUNTIJALAUSUNNOT

Toimistomme joutuu usein antamaan asiantuntijalausuntoja silloin, kun ihmisillä on erilaisia näkemyksiä havaittujen virheiden merkittävyydestä, laajuudesta, korjaus- ja korvausvastuista sekä korjauskustannuksista. Puolueettoman lausunnon perusteella on helpompi päästä sopimukseen ilman kalliita oikeudenkäyntikuluja. Asiantuntijoillamme on lausuntojen antajina pitkäaikainen kokemus ja lausuntojen puolueettomuus onkin ehdoton edellytys sovun syntymiseen. Lausuntoja annetaan niin uudiskohteissa havaituista virheistä ja puutteista kuin myös vanhoista rakennuksista, …

ASIANTUNTIJALAUSUNNOT Read More »