Insinööritoimisto Salminen Oy

ASIANTUNTIJALAUSUNNOT

Toimistomme joutuu usein antamaan asiantuntijalausuntoja silloin, kun ihmisillä on erilaisia näkemyksiä havaittujen virheiden merkittävyydestä, laajuudesta, korjaus- ja korvausvastuista sekä korjauskustannuksista.

Puolueettoman lausunnon perusteella on helpompi päästä sopimukseen ilman kalliita oikeudenkäyntikuluja.

Asiantuntijoillamme on lausuntojen antajina pitkäaikainen kokemus ja lausuntojen puolueettomuus onkin ehdoton edellytys sovun syntymiseen. Lausuntoja annetaan niin uudiskohteissa havaituista virheistä ja puutteista kuin myös vanhoista rakennuksista, jolloin lausunnon lähtökohtana on yleensä erimielisyys kiinteistön tai asunnon myyjän ja ostajan välillä.

Valitettavan usein lausunnot joudutaan todistamaan oikeaksi myös eri oikeusasteissa ja niissä lausunnoillamme on yleensä hyvin suuri painoarvo.