Insinööritoimisto Salminen Oy

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUKSET

Pientalojen ja asuntojen kuntotarkastukset liittyvät usein asuntokauppaan ja ovat tulleet ajankohtaisiksi uuden maakaaren ja sen mukana tuoman kaupanvastuun myötä. Omakotitalon myyjä saattaa olla vastuussa piilevistäkin laatuvirheistä 5 vuotta ja rivitalo- tai kerrostalo-osakkeen myyjäkin 2 vuotta.

Tämän vuoksi tulisi ennen kaupantekotilaisuutta tarkistuttaa asunto ammattilaisella.

Meillä kaikki kuntotarkastukset suorittaa henkilö, jolla on seuraavat koulutukset/pätevyydet:

Talonrakennustekniikan DI, Asuntokaupan kuntotarkastaja AKK, Rakennusterveysasiantuntija RTA, Pätevöitynyt kosteudenmittaaja PKM, Rakennustyön valvoja RAV, Kosteusvaurion Korjaussuunnittelija KVKS.

Tarkastuksia voidaan tehdä usealla tavalla ja usean laatuisia pelkistä kosteusmittauksista lähtien.

home sweet home

Pientalon kauppaan liittyvä kuntotarkastus suoritetaan pääosin silmämääräisesti tarkastamalla ilman laajempia rakenteiden aukaisua. Kuntotarkastukseen sisältyy aina kosteusmittaukset ja tarvittaessa pienimuotoisia rakenteiden aukaisuja. Kuntotarkastuksen tilaajan täytyy kuitenkin aina tiedostaa, että kuntotarkastuksessa ei voida havaita rakenteiden sisällä olevia piileviä vaurioita, ellei niistä ole tarkastushetkellä ulospäin näkyviä merkkejä tai ellei niitä kosteudenilmaisimella havaita. Edes rakenteita avaamalla ei voida saada täydellistä varmuutta rakenteiden kunnosta ilman erittäin laajoja purkutöitä. Todellinen vaurioiden olemassaolo ja laajuus selviää aina vasta rakenteita avaamalla, mikä taas kuuluu kuntotutkimuksen piiriin.

Jos vanhan talon kiinteistökaupan yhteydessä halutaan lisävarmuutta rakennuksen kunnolle, on mahdollista teettää kuntotarkastuksen yhteydessä myös sisäilman mikrobitutkimus.

Valitettavasti laboratoriotulosten saaminen kestää aina yli kaksi viikkoa ja siksi sisäilmatutkimukset pitäisikin teettää hyvissä ajoin ennen kiinteistön tai asunnon myyntiin laittoa.