Uncategorised

sisailmatutkimukset laitteet

SISÄILMATUTKIMUKSET

Sisäilmatutkimus suoritetaan yleensä silloin, kun tiloissa oleskelevilla on normaalista poikkeavia oireita tai esimerkiksi asbesti- tai mikrobisaneeraustöiden jälkeen, jolloin varmistetaan, ettei saneerattuun tilaan tai sitä ympäröiviin tiloihin ole jäänyt sisäilmaan normaalista poikkeavia epäpuhtauksia. Huonon sisäilman taustalla voivat olla: ilmanvaihdon ongelmat rakennuksen kosteus- ja mikrobivauriot sisäilman kemialliset epäpuhtaudet allergisoivat pölyt ärsyttävät pölyt tai kuidut Sisäilmasta määritämme: Haitalliset …

SISÄILMATUTKIMUKSET Read More »

sisailmatutkimukset laitteet 2

HOMETUTKIMUKSET JA MIKROBINÄYTTEENOTOT

Homeet tarvitsevat kasvaakseen ravinteita, lämpöä ja kosteutta. Kosteus on tärkeä homeiden kasvun käynnistävä tekijä. Tutkimme mahdolliset homekasvustot ja selvitämme syyt niiden syntymiseen. Vaurion laajuus kartoitetaan silmämääräisesti ja kosteusmittauslaitteistoja apuna käyttäen. Tarvittaessa rakenteista otetaan näytteitä, jotka analysoidaan laboratoriossa. Laadimme myös tarvittavat suunnitelmat homeongelmien korjaamiseksi. Rakenteiden pinta- ja materiaalinäytteiden analysointi auttaa kunnostussuunnitelman laatimisessa. Näyte voidaan ottaa suoraan …

HOMETUTKIMUKSET JA MIKROBINÄYTTEENOTOT Read More »

kosteusmittaukset

KOSTEUSMITTAUKSET JA -KARTOITUKSET

Kosteus- ja vesivahingot aiheuttavat usein laajoja ja kalliita vahinkoja. Mikäli ongelmaan puututaan ammattimaisesti, vahingot saadaan minimoitua. Pintakosteusilmaisimella saadaan suuntaa antavia viitteitä rakenteiden kosteudesta ja ilmeisin on hyvä apuväline osaavan henkilön käyttämänä arvioimaan rakenteen mahdollinen lisätutkimustarve. Porareikämittauksilla selvitetään, varmistetaan ja tarkennetaan vahingon laajuus sekä rakenteen todelliset kosteuspitoisuudet. Mikäli näillä toimenpiteillä ei saada varmuutta vahingon laajuudesta, joudutaan …

KOSTEUSMITTAUKSET JA -KARTOITUKSET Read More »

home sweet home

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUKSET

Pientalojen ja asuntojen kuntotarkastukset liittyvät usein asuntokauppaan ja ovat tulleet ajankohtaisiksi uuden maakaaren ja sen mukana tuoman kaupanvastuun myötä. Omakotitalon myyjä saattaa olla vastuussa piilevistäkin laatuvirheistä 5 vuotta ja rivitalo- tai kerrostalo-osakkeen myyjäkin 2 vuotta. Tämän vuoksi tulisi ennen kaupantekotilaisuutta tarkistuttaa asunto ammattilaisella. Meillä kaikki kuntotarkastukset suorittaa henkilö, jolla on seuraavat koulutukset/pätevyydet: Talonrakennustekniikan DI, Asuntokaupan kuntotarkastaja AKK, …

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUKSET Read More »

neuvonta riita asioissa

NEUVONTA RIITA-ASIOISSA

Mikäli kiinteistö- tai asuntokauppojen jälkeen tulee valitettavia erimielisyyksiä myyjä- ja ostajatahojen välille, annamme neuvontaa riita-asioiden sovittelussa ja tarvittaessa ohjaamme alan parhaiden asianajajien luokse. Riita-asioiden neuvonnassa toimintamme ehdoton periaate on objektiivisuudessa ja totuudenmukaisuudessa pysyminen. Tärkeätä on olennaisten kysymysten erottamien vähemmän olennaisista ja näiden kokoaminen muotoon, joka on hahmotettavissa myös ilman rakennusteknistä koulutusta. Laaja kokemuksemme riitojen ratkaisuista …

NEUVONTA RIITA-ASIOISSA Read More »

asiantuntijalausunnot

ASIANTUNTIJALAUSUNNOT

Toimistomme joutuu usein antamaan asiantuntijalausuntoja silloin, kun ihmisillä on erilaisia näkemyksiä havaittujen virheiden merkittävyydestä, laajuudesta, korjaus- ja korvausvastuista sekä korjauskustannuksista. Puolueettoman lausunnon perusteella on helpompi päästä sopimukseen ilman kalliita oikeudenkäyntikuluja. Asiantuntijoillamme on lausuntojen antajina pitkäaikainen kokemus ja lausuntojen puolueettomuus onkin ehdoton edellytys sovun syntymiseen. Lausuntoja annetaan niin uudiskohteissa havaituista virheistä ja puutteista kuin myös vanhoista rakennuksista, …

ASIANTUNTIJALAUSUNNOT Read More »

korjaussuunnittelu

KORJAUSSUUNNITTELU

Suunnittelemme eri-ikäisen rakennuskannan korjaukset vaativista peruskorjauksista pienehköihin ylläpitokorjauksiin. Kaikessa korjaussuunnittelussa kantava ajatus on korjaustoimenpiteiden oikea-aikaisuus ja korjaustoimenpiteiden sovittaminen kiinteistön elinkaareen, jolloin ylihintaiset ja ennenaikaiset korjaustoimenpiteet ja tarpeettomat kustannukset vältetään. Kaikkien korjaussuunnitelmien pohjana on tieto valittavien ratkaisujen pitkäaikaiskestävyydestä ja kustannuksista rakennusvaiheessa sekä odotettavissa olevat käyttöiät, jolloin voidaan valita kiinteistön elinkaaren kannalta edullisimmat ratkaisut. Apuna korjaushankkeiden suunnittelussa …

KORJAUSSUUNNITTELU Read More »

rakennustarkastaja

HYVÄÄ TIETÄÄ

Yrityksemme on perustettu alun perin jo 1960-luvulla, jolloin toimintaa harjoitimme Insinööritoimisto A. Salminen nimellä. Sukupolven varttuessa ja vaihtuessa on nimi vakiintunut Insinööritoimisto Salminen Oy :ksi. Toiminnastamme vastaavat talonrakennustekniikan DI, rakennusterveysasiantuntija Kari Salminen, RI Jari Heinonen sekä Rkm Tuula Syrjänen. DI Kari Salminen on rakennusalan kokenut ammattilainen. Rakennusalalla hän on toiminut vuodesta 1980 lähtien. Toiminta on kattanut lähestulkoon kaiken …

HYVÄÄ TIETÄÄ Read More »

Toimintaperiaatteemme

Toimintaperiaatteena yrityksellämme on henkilökohtainen ja ammattitaitoinen asiakaskunnan palvelu. Yrityksemme kaikki palvelut valvonnasta ja tarkastuksista asiantuntijalausuntoihin tekevät DI Kari Salminen tai RI Aarne Salminen. Emme käytä hyväksemme alihankkijoita muuten kuin laboratoriopalveluiden osalla. Näin voimme taata aina luotettavan ja ammattitaitoisen palvelun, minkä lopputuloksesta voimme olla varmoja. Usein yritykset pyrkivät työmäärän lisääntyessä laajenemaan, palkataan aliurakoitsijoita toimimaan oman tunnetun nimensä …

Toimintaperiaatteemme Read More »

Rakennusalan asiantuntijapalvelua jo vuodesta 1960

Yrityksemme on perustettu alun perin jo 1960-luvulla, jolloin toimintaa harjoitimme Insinööritoimisto A. Salminen nimellä. Sukupolven varttuessa ja vaihtuessa on nimi vakiintunut Insinööritoimisto Salminen Oy :ksi. Toiminnastamme vastaavat talonrakennustekniikan DI, rakennusterveysasiantuntija Kari Salminen, RI Jari Heinonen sekä Rkm Tuula Syrjänen. Yrityksemme johtava ajatuksena on tarjota luotettavaa rakennusteknistä osaamista joustavasti, ilman suuren yrityksen hallinnollista ja kustannuksia lisäävää yritysrakennetta. Laajan yhteistyöverkostomme …

Rakennusalan asiantuntijapalvelua jo vuodesta 1960 Read More »