Insinööritoimisto Salminen Oy

KORJAUSSUUNNITTELU

Suunnittelemme eri-ikäisen rakennuskannan korjaukset vaativista peruskorjauksista pienehköihin ylläpitokorjauksiin.

Kaikessa korjaussuunnittelussa kantava ajatus on korjaustoimenpiteiden oikea-aikaisuus ja korjaustoimenpiteiden sovittaminen kiinteistön elinkaareen, jolloin ylihintaiset ja ennenaikaiset korjaustoimenpiteet ja tarpeettomat kustannukset vältetään. Kaikkien korjaussuunnitelmien pohjana on tieto valittavien ratkaisujen pitkäaikaiskestävyydestä ja kustannuksista rakennusvaiheessa sekä odotettavissa olevat käyttöiät, jolloin voidaan valita kiinteistön elinkaaren kannalta edullisimmat ratkaisut. Apuna korjaushankkeiden suunnittelussa voidaan hyödyntää peruskuntoarviota.

Korjaussuunnittelijalle arvokasta tietoa tuottaa korjaushankkeiden rakennuttaminen ja valvonta, jolloin mahdolliset työnaikaiset vaikeudet kyetään huomioimaan jo suunnitteluvaiheessa. Suunnitellut korjaustoimenpiteet on voitava toteuttaa ja työn sisällön täytyy olla määritelty jo urakkasopimusta solmittaessa.

Korjaussuunnitteluprosessi alkaa perustietojen keräämisellä korjattavista rakenteista, niiden vaurioiden aiheuttajista ja vaurioitumisasteesta, joka useissa tapauksissa vaatii kuntotutkimuksen.