Insinööritoimisto Salminen Oy

KUNTOTUTKIMUKSET

Kuntotutkimuksessa rakennuksen rakenneosien, rakenteiden, järjestelmien ja laitteiden todellinen kunto ja jäljellä oleva elinikä selvitetään erilaisin mittauksin, rakenteiden aukaisuilla ja tarvittaessa laboratoriotutkimuksin.

Kuntotutkimus kohdistetaan yleensä tiettyyn rakenteeseen tai järjestelmään, mutta pientalossa voidaan rakenteita avata useasta riskikohdasta.

Toimistomme on perehtynyt pääasiassa kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakennusten kuntotutkimuksiin.

Kuntotutkimuksissa rakennuksen tai rakenteen tilanne ensin kartoitetaan ja päätetään taloudellisimmat ja järkevimmät tutkimusmenetelmät, jotta vaurion syy ja laajuus voidaan todeta. Kuntotutkimus räätälöidään näin jokaiseen kohteeseen sopivaksi.

Koska kosteusvaurioiden kuntotutkimuksiin sisältyy aina kohdekäynti sekä rakenteen avauksia materiaalinäytteiden ottamista sekä niiden analysointia, jatkotutkimustoimenpiteitä sekä raportointi on tutkimus luonnollisesti aina myös selvästi kalliimpi kuin pelkät tarkastukset tai katselmukset.

Kuntotutkimuksen tekijältä vaaditaan vankkaa ammattiosaamista tutkittavalta osa-alueelta. Lisäksi tutkimuksen tekijällä on oltava näytteiden ottamista ja analysointia varten tarvittavat työkalut ja laitteet sekä mahdollisuus analysoida otetut näytteet ja ennen kaikkea tehdä oikeat johtopäätökset tehdyistä analyyseistä.