Insinööritoimisto Salminen Oy

MERKKIAINEKOKEET, TIIVISTYSTARKASTUKSET

Sisäilmaongelmien yhtenä yleisimpänä syynä ovat rakenteiden ilmavuodot ja ilmavuotojen kautta tapahtuva epäpuhtauksien esim. mikrobien pääsy rakenteista sisäilmaan. Ilmavuotoja voidaan tutkia merkkiainekokeella, missä tutkittavaan tilaan, esim. asuntoon tai toimistoon tehdään alipaine ja merkkiainekaasua syötetään rakenteen sisään. Mittalaitteisto havaitsee vuotavan merkkiaineen. Laitteisto on hyvin herkkä havaitsemaan pienimmätkin vuotokohdat, joten menetelmä soveltuu hyvin vuotokohtien paikannuksiin ja tiivistyskorjausten jälkitarkistuksiin.

Vanhoja rakenteita voidaan usein tiivistää ja kapseloida rakenteiden uusimisen sijaan, jolloin saadaan huomattavaa kustannushyötyä verrattuna koko rakenteen uusimiseen. Hyvin ja huolellisesti suoritetuilla ja merkkiainekokeilla varmistetuilla tiivistyskorjauksilla saadaan suuri osa rakenteiden ilmavuodoista aiheutuvista sisäilmaongelmista poistettua.

Käytössämme on nykyaikaiset mittalaitteistot ja pätevä henkilökunta