Insinööritoimisto Salminen Oy

NEUVONTA RIITA-ASIOISSA

Mikäli kiinteistö- tai asuntokauppojen jälkeen tulee valitettavia erimielisyyksiä myyjä- ja ostajatahojen välille, annamme neuvontaa riita-asioiden sovittelussa ja tarvittaessa ohjaamme alan parhaiden asianajajien luokse.

Riita-asioiden neuvonnassa toimintamme ehdoton periaate on objektiivisuudessa ja totuudenmukaisuudessa pysyminen. Tärkeätä on olennaisten kysymysten erottamien vähemmän olennaisista ja näiden kokoaminen muotoon, joka on hahmotettavissa myös ilman rakennusteknistä koulutusta.

Laaja kokemuksemme riitojen ratkaisuista ja oikeudenkäynneistä on muodostanut meille kuvan vallitsevasta oikeuskäytännöstä, mikä on ensiarvoisen tärkeää, jotta voimme palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla.