Peruskuntoarviot ja kuntotutkimukset

PERUSKUNTOARVIOT

Kiinteistön peruskuntoarvio on perustana kiinteistön järkevälle kunnossapitosuunnitelmalle. Kiinteistön peruskuntoarvion tavoitteena on tuottaa sen omistajalle ylläpidon suunnittelun apuvälineeksi tieto kiinteistön kunnosta. Kuntoarviossa esitetään odotettavissa olevat korjaustoimenpiteet, niiden ajankohta sekä alustavat kustannusarviot.

Peruskuntoarviossa tutkitaan koko kiinteistön kaikki osa-alueet tekniseltä, energiataloudelliselta ja tarpeen mukaan myös toiminnalliselta kannalta. Peruskuntoarvion tekevät yhteistyössä rakenne-, LVI-, sähkö- ja automaatiotekniikan asiantuntijat.

Kuntoarvion laatimisen perusedellytys on riittävä ymmärrys rakenteiden sekä teknisten järjestelmien ikääntymis- ja turmeltumismekanismeista sekä niiden etenemisnopeudesta.

Kuntoarvion rakennusteknisessä osassa tarkastellaan mm.

  • Vesikatto, julkisivut ja muut vaipparakenteet
  • Parveke- ja terassirakenteet
  • Runkorakenteet
  • Perustukset
  • Ryömintätilat
  • Ullakkotilat
  • Tilat, joissa on maanvastaisia seinärakenteita
  • Pesutilat ja muut tilat, joihin kohdistuu kosteusrasituksia

Peruskuntoarvioon sisältyy aina ns. pitkätähtäimen suunnitelma ( PTS ) 10-vuodelle.

Kuntoarvion tekeminen on ammattilaisen työtä ja meillä arvioinnin suorittaa talonrakennus-tekniikan diplomi-insinööri ja pätevöitynyt kuntoarvioija.

 

KUNTOTUTKIMUKSET

Kuntotutkimuksessa rakennuksen rakenneosien, rakenteiden, järjestelmien ja laitteiden todellinen kunto ja jäljellä oleva elinikä selvitetään erilaisin mittauksin, rakenteiden aukaisuilla ja tarvittaessa laboratoriotutkimuksin. Kuntotutkimus kohdistetaan yleensä tiettyyn rakenteeseen tai järjestelmään, mutta pientalossa voidaan rakenteita avata useasta riskikohdasta. Silti mikään kuntotutkimuskaan ei anna 100 % varmuutta esim. koko talon kunnosta.

Toimistomme on perehtynyt pääasiassa betonirakenteiden kuntotutkimuksiin sekä home- ja kosteusvauriorakennusten kuntotutkimuksiin sekä mikrobinäytteiden ottoon ja sisäilma-tutkimuksiin. Kosteusvaurioituneen rakennuksen kuntotutkimuksessa noudatamme pitkälle ympäristöministeriön julkaisemaa ympäristöopasta nro 28 ” Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus “.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *