Toimintaperiaatteemme

Toimintaperiaatteena yrityksellämme on henkilökohtainen ja ammattitaitoinen asiakaskunnan palvelu. Yrityksemme kaikki palvelut valvonnasta ja tarkastuksista asiantuntijalausuntoihin tekevät DI Kari Salminen tai RI Aarne Salminen. Emme käytä hyväksemme alihankkijoita muuten kuin laboratoriopalveluiden osalla. Näin voimme taata aina luotettavan ja ammattitaitoisen palvelun, minkä lopputuloksesta voimme olla varmoja.

Usein yritykset pyrkivät työmäärän lisääntyessä laajenemaan, palkataan aliurakoitsijoita toimimaan oman tunnetun nimensä alla ympäri Suomen, laajennetaan toimialaa usein aliurakoitsijoiden ammattitaidon ja kokemuksen ulkopuolelle.

Näin toimittaessa omien alaisten ja aliurakoitsijoiden valvonta on lähestulkoon mahdotonta ja työn laatu ja taso auttamattomasti huononee ja vastuukysymykset ovat heikolla pohjalla.

Palvelumme käyttäjiä ovat rakennusliikkeet, suuret rakennuttajatoimistot, isännöitsijätoimistot, asianajotoimistot, tilitoimistot, vakuutusyhtiöt, asuntovälittäjät sekä yhtenä tärkeänä osana myös yksityiset ihmiset. Palvelemme kaikkia samalla ammattitaidolla ja tehokkuudella toimeksiantajasta ja toimeksiannon suuruudesta riippumatta.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *